محمد نوزاد تازه متولد به دلیل دیسترس تنفسی بستری شده است.

محمد نوزاد تازه متولد به دلیل دیسترس تنفسی بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

محمد عزیز که به تازگی متولد شده است به دلیل دیسترس تنفسی بستری شده است.

این نوزاد از بدو تولد مشکلات تنفسی داشته و دچار سیانوز(کاهش اکسیژن خون و کبودی پوست)شده است.این بیماری در رشد و تکامل کودک عوارض سوء دارد و باید سریعتر درمان شود.

پدر محمد شرایط مالی خوبی ندارد و با اتومبیلی که متعلق به خودش نیست مسافرکشی می کند.

این خانواده به همراه دو فرزند در یک منزل استیجاری در زاهدان ساکن هستند و به سختی مایحتاج روزانه خانواده را تامین می کنند.

شما هم میهنان عزیز می توانید با کمکهایی هر چند کوچک در درمان و بهبودی کامل این نوزاد شش روزه سهیم باشید.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می گیرد.

جدول زمانی

  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • معرفی به حس مهر
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تامین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت