محمد عامر دو ساله به دلیل تشنج بستری شده است.

محمد عامر دو ساله به دلیل تشنج بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

محمد عامر دوساله به دلیل تشنج در بیمارستان علی ابن ابیطالب زاهدان بستری شده است.

محمد عامر از بدو تولد به بیماری تشنج مبتلاست و تحت درمان مستمر می باشد.

پدر محمد عامر کارگر روزمزد و مادرش خانه دار است.

این خانواده با سه فرزند خود در زاهدان سکونت دارند.

مبلغ موردنیاز برای درمان محمد عامر عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 6 روز بستری
  • دارودرمانی، تصویر برداری و ...

با توجه به شرایط مالی ضعیف این خانواده و نیاز به درمان مستمر و طولانی‌مدت محمد عامر، پدر و مادر توانایی تأمین هزینه درمان او را ندارند و نیازمند به یاری و حمایت شما هموطنان عزیز می باشند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت