سید محمد‌رضا پنج‌‌‌ساله به دلیل تشنج بستری شده است.

 

سید محمد‌رضا پنج‌‌‌ساله به دلیل تشنج بستری شده است.
 

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

سید محمد‌رضا پنج‌‌‌ساله به دلیل تشنج در بیمارستان شهید ستاری قرچک بستری شده است.

پدر سید محمد‌رضا کارگر و مادر خانه‌دار است و میانگین درآمد ماهیانه خانواده یک‌میلیون و پانصد‌هزار تومان می‌باشد.

پدر و مادر به همراه دو فرزند خود در منزلی استیجاری در قرچک سکونت دارند.

مبلغ موردنیاز برای درمان سید محمد‌رضای عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 4 روز بستری
  • درمان دارویی، نوار قلب و ...

سید محمد‌رضا از اتباع افغانی بوده و تحت پوشش بیمه درمانی نمی‌باشد به همین دلیل هزینه‌های درمان وی بصورت آزاد محاسبه شده است.

پدر و مادر سید محمد‌رضا قادر به پرداخت هزینه درمان او نیستند و نیاز به یاری و کمک شما هموطنان عزیز دارند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده