محمد ده ساله به دلیل آسیب جمجمه بستری شده است.

محمد ده ساله به دلیل آسیب جمجمه بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

محمد ده ساله به دلیل افتادن از پله، دچار ضربه به سر و آسیب جمجمه شده و در بیمارستان امام سجاد شهریار بستری شده است.

پدر محمد دچار اعتیاد بوده و خانواده را رها کرده و مادر به کار آرایشگری مشغول است و میانگین درآمد ماهیانه خانواده حدود یک‌میلیون تومان است.

مادر به همراه دو فرزند خود در منزل پدری در یکی از روستاهای شهریار سکونت دارند و به سختی روزگار می‌گذرانند.

مبلغ موردنیاز برای درمان محمد عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 5 روز بستری
  • درمان دارویی، تصویربرداری، هزینه آزمایشگاه و ...

با توجه به شرایط مالی ضعیف این خانواده، مادر محمد به تنهایی قادر به پرداخت هزینه درمان او نیست و نیاز به یاری و حمایت شما هم‌میهنان عزیز دارد.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • پذیرش و بستری بیمار در بیمارستان
  • ترخیص بیمار از بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده

تماس با ما