محمد تازه‌متولد به دلیل نارس بودن بستری شده است.

محمد تازه‌متولد به دلیل نارس بودن بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

محمد تازه‌متولد به دلیل نارس بودن در بیمارستان امام حسین اصفهان بستری شده است.

پدر محمد معلم و مادرش خانه‌دار است و میانگین درآمد ماهیانه این خانواده یک میلیون و پانصدهزار تومان می‌باشد.

این خانواده با دو فرزند خود در یک منزل استیجاری در فریدون‌شهر اصفهان سکونت دارند.

مبلغ موردنیاز برای درمان محمد عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 7 روز بستری
  • درمان دارویی، تصویربرداری و ...

پدر و مادر محمد قادر به پرداخت کل هزینه درمان او نیستند و جهت تامین بخشی از هزینه‌های درمان فرزندشان نیاز به یاری شما هم‌میهنان عزیز دارند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

 

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت