محمد تازه متولد به دلیل زردی بستری شده است.

محمد تازه متولد به دلیل زردی بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

محمد تازه متولد به دلیل زردی در بیمارستان شهدای بندرلنگه بستری شده است.

پدر محمد کارگر روزمزد است که مدتی است به دلیل شیوع بیماری کرونا بیکار می‌باشد و مادر خانه‌دار است و میانگین درآمد ماهیانه خانواده سیصدهزار تومان می باشد.

این خانواده به همراه پنج فرزند خود در یک منزل استیجاری در روستایی از توابع بندرلنگه سکونت دارند و به سختی امرارمعاش می کنند.

مبلغ موردنیاز برای درمان محمد عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 2 روز بستری
  • فتوتراپی
  • درمان دارویی، تصویربرداری و ...

محمد از اتباع افغانی بوده و تحت پوشش بیمه درمانی نمی‌باشد و به همین دلیل هزینه های درمان وی بصورت آزاد محاسبه می شود.

پدر و مادر محمد قادر به تامین هزینه درمان او نیستند و نیاز به یاری و حمایت شما هم‌میهنان عزیز دارند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده