محمدیوسف ۵ساله به علت تشنج در بیمارستان بستری شد.

محمدیوسف ۵ساله به علت تشنج در بیمارستان بستری شد.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

محمدیوسف ۵ساله به علت تشنج در بیمارستان بستری شد.

در منزل پدربزرگ در شهر زاهدان زندگی می کنند.

پدر ۴فرزند دارد و راننده تاکسی می باشد و باتوجه به بستری مکرر بیمار، توانایی پرداخت هزینه بیمارستان را ندارد.

درضمن کودک نیازمند پبوند کبد نیز می باشد.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می گیرد.

جدول زمانی

  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • معرفی به حس مهر
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تامین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت