محمدیاسین یک‌ماهه به دلیل عفونت بستری شده است.

محمدیاسین یک‌ماهه به دلیل عفونت بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

محمدیاسین یک‌ماهه به دلیل عفونت محل جراحی(عمل مقعد بسته)در بیمارستان علی ابن ابیطالب زاهدان بستری شده است.

پدر محمدیاسین کارگر روزمزد و مادر خانه‌دار است.

این خانواده با دو فرزند خود در زاهدان و در منزل پدری ساکن هستند و از طریق یارانه و دریافتی اندک پدر امرارمعاش می کنند.

مبلغ موردنیاز برای درمان محمدیاسین عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 8 روز بستری
  • تصویربرداری، اکو و ...

محمدیاسین عزیز که از بدو تولد مشکل عدم دفع ادرار و مدفوع داشته و مورد عمل جراحی قرار گرفته بود و به کمک حس مهر و مهریاران حس مهر ترخیص شده بود؛ برای دومین بار بستری شده و خانواده این نوزاد به دلیل درآمد خیلی کمی که دارند قادر به تأمین هزینه‌های درمانی او نبوده و چشم انتظار یاری هم‌میهنان عزیز می‌باشند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت