محمدیاسین چهارده‌ساله به دلیل آسم بستری شده است.

محمدیاسین چهارده‌ساله به دلیل آسم بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

محمدیاسین چهارده‌ساله به دلیل آسم در بیمارستان علی ابن ابیطالب زاهدان بستری شده است.

پدر محمدیاسین کشاورز و مادرش خانه‌دار است و میانگین درآمد ماهیانه این خانواده چهارصد و پنجاه هزار تومان می‌باشد.

این خانواده به همراه چهار فرزند خود در منزل شخصی در روستای سرگه بخش میرجاوه زاهدان سکونت دارند.

مبلغ موردنیاز برای درمان محمدیاسین عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 5 روز بستری
  • درمان دارویی، تصویربرداری، نوار قلب و ...

با توجه به شرایط مالی ضعیف این خانواده، پدر و مادر محمدیاسین قادر به پرداخت هزینه درمان او نیستند و نیاز به یاری و حمایت شما هم‌میهنان عزیز دارند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت