محمدیاسر دوماهه به دلیل عفونت ریه بستری شده است.

محمدیاسر دوماهه به دلیل عفونت ریه بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

محمدیاسر دوماهه به دلیل عفونت ریه(پنومونی)در بیمارستان دکتر شیخ مشهد بستری شده است.

پدر محمدیاسر که کارگر است به علت مشکل کمردرد بیشتر اوقات قادر به کار کردن نیست و مادر خانه‌دار است و میانگین درآمد ماهیانه خانواده یک میلیون و سیصد هزار تومان می‌باشد.

پدر و مادر با سه فرزند خود و به همراه پدربزرگ در منزلی استیجاری در مشهد سکونت دارند.

مبلغ موردنیاز برای درمان محمدیاسر عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 4 روز بستری
  • درمان دارویی و ...

محمدیاسر از اتباع افغانی بوده و تحت پوشش بیمه درمانی نمی‌باشد به همین دلیل هزینه‌های درمان وی بصورت آزاد محاسبه شده است.

پدر و مادر محمدیاسر قادر به تامین کل هزینه درمان او نیستند و برای تامین بخشی از هزینه درمان، نیاز به یاری و حمایت شما هم‌میهنان عزیز دارند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده