محمدهادی دوساله به دلیل تشنج بستری شده است.

محمدهادی دوساله به دلیل تشنج بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

محمدهادی دوساله به دلیل تشنج در بیمارستان شهیدصدوقی یزد بستری شده است.

پدر محمدهادی کارگر و مادر خانه‌دار است و میانگین درآمد ماهیانه خانواده نهصدهزار تومان می‌باشد.

پدر و مادر به همراه سه فرزند خود در یک منزل استیجاری در یزد سکونت دارند و به لحاظ مالی شرایط مناسبی ندارند.

مبلغ موردنیاز برای درمان محمدهادی عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 3 روز بستری
  • درمان دارویی و ...

محمدهادی از اتباع افغانی بوده و تحت پوشش بیمه درمانی نمی‌باشد به همین دلیل هزینه‌های درمان وی بصورت آزاد محاسبه شده است.

پدر و مادر محمدهادی قادر به تامین هزینه درمان او نیستند و نیاز به یاری و حمایت شما مهریاران عزیز دارند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده