محمدنبی دوماهه به دلیل اسهال و استفراغ بستری شده است.

محمدنبی دوماهه به دلیل اسهال و استفراغ بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

محمدنبی دوماهه به دلیل تهوع و اسهال و استفراغ در بیمارستان شهید آتشدست نهبندان بستری شده است.

پدر محمدنبی کارگر و مادر خانه‌دار است و میانگین درآمد ماهیانه خانواده پانصدهزار تومان می‌باشد.

این خانواده به همراه چهار فرزند خود در یک منزل استیجاری در روستای سفیدابه زابل سکونت دارند.

مبلغ موردنیاز برای درمان محمدنبی عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 3 روز بستری
  • درمان دارویی و ...

با توجه به شرایط مالی ضعیف این خانواده، پدر و مادر محمدنبی قادر به پرداخت هزینه درمان او نیستند و نیاز به یاری و حمایت شما مهریاران عزیز دارند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت