محمدمهدی چهارساله به دلیل هیرشپرونگ بستری شده است.

محمدمهدی چهارساله به دلیل هیرشپرونگ بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

محمدمهدی چهارساله به دلیل هیرشپرونگ(بدلیل عدم وجود بافت عصبی کامل درانتهای روده، این قسمت تحرک کافی ندارد، در نتیجه مدفوع در پشت قسمتی که اعصاب کامل ندارد، تجمع پیدا می‌کند و این قسمت بطور مزمن گشاد و بزرگ می‌شود)در بیمارستان امام حسین اصفهان بستری شده است.

یکی از خواهران محمدمهدی مبتلا به بیماری صرع می‌باشد.

پدر محمدمهدی کارگر ساختمان و مادر خانه‌دار می‌باشد و میانگین درآمد ماهیانه خانواده چهارصدهزار تومان می‌باشد.

این خانواده به همراه چهار فرزند خود در منزل پدری در کاشان سکونت دارند.

مبلغ موردنیاز برای درمان محمدمهدی عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 7 روز بستری
  • عمل جراحی
  • درمان دارویی، تصویربرداری و ...

پدر و مادر محمدمهدی توانایی پرداخت هزینه‌های درمان او را ندارند و برای درمان فرزندشان نیازمند کمک مهریاران عزیز می‌باشند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

 

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت