محمدمهدی چهارده‌ساله به دلیل عفونت بستری شده است.

محمدمهدی چهارده‌ساله به دلیل عفونت بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

محمدمهدی چهارده‌ساله به دلیل عفونت پلاک ساق پا در بیمارستان شهدای کارگر یزد بستری شده است.

پدر محمدمهدی کارگر روزمزد و مادر خانه‌دار است و میانگین درآمد ماهیانه خانواده حدود هفتصدهزار تومان می‌باشد.

پدر و مادر به همراه سه فرزند خود در منزلی استیجاری در یکی از روستاهای شهربابک کرمان سکونت دارند و به لحاظ اقتصادی وضعیت چندان خوبی ندارند.

مبلغ موردنیاز برای درمان محمدمهدی عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 4 روز بستری
  • عمل جراحی
  • درمان دارویی، تصویربرداری و ...

پدر و مادر قادر به پرداخت هزینه درمان محمدمهدی نیستند و برای درمان وی، نیاز به یاری شما هم‌میهنان عزیز دارند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده