محمدمهدی دوماهه به دلیل اسهال و بیحالی بستری شده است.

محمدمهدی دوماهه به دلیل اسهال و بیحالی بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

محمدمهدی دوماهه به دلیل اسهال و بیحالی در بیمارستان کودکان بندرعباس بستری شده است.

پدر محمدمهدی کارگر و مادرش خانه‌دار است و میانگین درآمد ماهیانه این خانواده یک میلیون و دویست هزار تومان می‌باشد.

این خانواده با نه فرزند خود در یک منزل استیجاری در روستای رودخانه از توابع جیرفت سکونت دارند و به سختی امرارمعاش می‌کنند.

مبلغ موردنیاز برای درمان محمدمهدی عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 33 روز بستری
  • درمان دارویی، تصویربرداری، اکو و ...

پدر و مادر محمدمهدی توانایی پرداخت کل هزینه درمان او را ندارند و جهت تامین بخشی از هزینه‌های درمان فرزندشان نیازمند یاری هموطنان گرامی می‌باشند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت