محمدمهدی تازه‌متولد به دلیل زردی بستری شده است.

محمدمهدی تازه‌متولد به دلیل زردی بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

محمدمهدی تازه‌متولد به دلیل زردی در بیمارستان شهید رحیمی خرم‌آباد بستری شده است.

پدر محمدمهدی کارگر روزمزد و مادر خانه‌دار است و میانگین درآمد ماهیانه خانواده سیصد و پنجاه هزار تومان می‌باشد.

این خانواده به همراه دو فرزند خود در یک منزل استیجاری در یکی از روستاهای نورآباد لرستان سکونت دارند و به لحاظ مالی وضعیت خوبی ندارند.

مبلغ موردنیاز برای درمان محمدمهدی عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 12 روز بستری
  • عمل جراحی
  • درمان دارویی، تصویربرداری، اکو و ...

با توجه به شرایط اقتصادی ضعیف این خانواده، پدر و مادر قادر به پرداخت هزینه درمان محمدمهدی نیستند و چشم‌انتظار یاری و حمایت شما هموطنان عزیز می‌باشند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
اسناد شفافیت