محمدمتین پنج‌ساله به دلیل بیماری سلیاک بستری شده است.

محمدمتین پنج‌ساله به دلیل بیماری سلیاک بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

محمدمتین پنج‌ساله به دلیل بیماری سلیاک(نوعی بیماری گوارشی است که به پرزهای روده کوچک آسیب می‌رساند و سبب اختلال در جذب مواد مغذی می‌شود)در بیمارستان علی‌ابن‌ابیطالب زاهدان بستری شده است.

پدر محمدمتین کارگر و مادر او خانه‌دار است.

این خانواده با تنها فرزند در زاهدان و در منزل پدری سکونت دارند و از طریق یارانه و اندک درآمد پدر امرارمعاش می‌کنند.

مبلغ موردنیاز برای درمان محمدمتین عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 4 روز بستری
  • درمان دارویی، تصویربرداری و ...

با توجه شرایط مالی ضعیف این خانواده، پدر و مادر محمدمتین قادر به تامین هزینه درمان او نیستند و برای درمان فرزندشان نیاز به یاری و حمایت شما هموطنان عزیز دارند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت