محمدمتین نه ماهه به دلیل مشکل قلبی بستری شده است.

محمدمتین نه ماهه به دلیل مشکل قلبی بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

محمد متین نه ماهه به دلیل مشکل قلبی (سوراخ بودن قلب) در بیمارستان افشار یزد بستری شده است.

پدر محمد متین کارگر ساده و مادرش خانه دار است و میانگین درآمد ماهیانه این خانواده ششصد هزار تومان می باشد.

این خانواده به همراه پنج فرزند خود در خانه شخصی در شهرستان دلگان استان سیستان و بلوچستان سکونت دارند.

مبلغ موردنیاز برای درمان محمد متین عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 5 روز بستری
  • عمل جراحی
  • درمان دارویی ، تصویربرداری، اکو و ...

خانواده محمد متین توانایی تامین هزینه های درمان فرزندشان را ندارند و نیازمند یاری مهریاران گرامی می باشند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت