محمدمتین شش‌ماهه به دلیل تب بستری شده است.

محمدمتین شش‌ماهه به دلیل تب بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

محمدمتین شش‌ماهه به دلیل تب در بیمارستان شهید آتشدست نهبندان بستری شده است.

پدر محمدمتین کارگر ساختمان و مادر خانه‌دار است و میانگین درآمد ماهیانه خانواده هفتصد و پنجاه هزار تومان می‌باشد.

این خانواده به همراه سه فرزند خود در یک منزل استیجاری در روستای خوانشرف نهبندان سکونت دارند.

مبلغ موردنیاز برای درمان محمدمتین عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 3 روز بستری
  • درمان دارویی، تصویربرداری و ...

با توجه به شرایط مالی ضعیف این خانواده، پدر و مادر محمدمتین قادر به پرداخت هزینه درمان او نیستند و چشم‌انتظار یاری و حمایت شما هموطنان عزیز هستند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت