محمدماهان یک‌ساله به دلیل عفونت خون بستری شده است.

محمدماهان یک‌ساله به دلیل عفونت خون بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

محمدماهان یک‌ساله به دلیل تب و عفونت خون(سپسیس)در بیمارستان شهید ستاری قرچک بستری شده است.

پدر محمدماهان از کار افتاده و مادر کارگر منازل است و میانگین درآمد ماهیانه خانواده چهارصدهزار تومان می‌باشد.

محمدماهان به همراه پدر و مادر، در یکی از روستاهای قرچک سکونت دارند و به سختی امرارمعاش می‌کنند.

مبلغ موردنیاز برای درمان محمدماهان عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 3 روز بستری
  • درمان دارویی و ...

پدر و مادر محمدماهان شرایط اقتصادی مناسبی ندارند تا بتوانند هزینه درمان فرزندشان را پرداخت کنند و نیاز به یاری و همراهی شما مهریاران عزیز دارند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت