محمدفاروق نه‌ماهه به دلیل اسهال بستری شده است.

محمدفاروق نه‌ماهه به دلیل اسهال بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

محمدفاروق نه‌ماهه به دلیل اسهال و استفراغ در بیمارستان دکتر شیخ مشهد بستری شده است.

پدر محمدفاروق کارگر ضایعاتی و مادر کارگر کشاورزی است و میانگین درآمد ماهیانه خانواده هفتصدهزار تومان می‌باشد.

پدر و مادر به همراه سه فرزند خود در یک منزل استیجاری در مشهد زندگی می‌کنند و از نظر اقتصادی شرایط خوبی ندارند.

مبلغ موردنیاز برای درمان محمدفاروق عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 3 روز بستری
  • درمان دارویی، نوار قلب و ...

پدر محمدفاروق فاقد مدارک هویتی است به همین دلیل محمدفاروق نیز مدارک شناسایی ندارد و تحت پوشش بیمه درمانی نمی‌باشد و هزینه‌های درمان وی به صورت آزاد محاسبه شده است.

خانواده محمدفاروق به دلیل عدم توانایی مالی، قبل از اتمام درمان، فرزند خود را از بیمارستان ترخیص کرده‌اند ولی به دلیل شدت گرفتن بیماری، محمدفاروق دوباره بستری شده است.

با توجه به بالا بودن هزینه درمان، خانواده محمدفاروق قادر به پرداخت هزینه درمان او نیستند و نیاز به یاری و حمایت شما هم‌میهنان عزیز دارند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت