محمدفاروق دوساله به دلیل عفونت گوش بستری شده است.

محمدفاروق دوساله به دلیل عفونت گوش بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

محمدفاروق دوساله به دلیل عفونت گوش در بیمارستان شهید بهشتی تفت بستری شده است.

اسماء خواهر شش‌ماهه محمدفاروق نیز به دلیل عفونت ادراری در این مرکز بستری شده و تحت مراقبت و درمان است.

پدر محمدفاروق کارگر است و به دلیل انجام کارهای سخت دچار مشکل کمردرد شده است و مادر خانه‌دار است و میانگین درآمد ماهیانه خانواده حدود یک میلیون و سیصد هزار تومان می‌باشد.

پدر و مادر به همراه دو فرزند خود در منزلی استیجاری در یکی از روستاهای یزد سکونت دارند.

مبلغ موردنیاز برای درمان محمدفاروق عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 6 روز بستری
  • درمان دارویی، شنوایی‌سنجی و ...

با توجه به شرایط مالی ضعیف این خانواده و عدم توانایی پرداخت حق بیمه، محمدفاروق تحت پوشش بیمه درمانی نمی‌باشد به همین دلیل هزینه‌های درمان وی بصورت آزاد محاسبه شده است.

پدر و مادر محمدفاروق قادر به پرداخت کل هزینه درمان او نیستند و جهت تامین بخشی از هزینه‌های درمان، نیاز به یاری و حمایت شما مهریاران عزیز دارند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده