محمدعمر دو ساله به دلیل ضربه به سر بستری شده است.

محمدعمر دو ساله به دلیل ضربه به سر بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

محمدعمر دوساله به دلیل ضربه(تروما) به سر در بیمارستان خاتم الانبیاء زاهدان بستری شده است.

محمدعمر عزیز بر اثر سقوط از ارتفاع دچار آسیب از ناحیه سر شده است.

پدر محمدعمر کارگر و مادر خانه‌دار است و میانگین درآمد ماهیانه خانواده هشتصد هزار تومان می‌باشد.

این خانواده به همراه نه فرزند خود در زاهدان و در یک منزل استیجاری سکونت دارند و به سختی روزگار می‌گذرانند.

مبلغ موردنیاز برای درمان محمدعمر عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 2 روز بستری
  • درمان دارویی، تصویربرداری و ...

محمدعمر از اتباع افغانی بوده و تحت پوشش بیمه درمانی نمی‌باشد به همین دلیل هزینه‌های درمان او به صورت آزاد محاسبه شده است.

پدر و مادر محمدعمر قادر به تامین و پرداخت هزینه درمان وی نیستند و نیاز به یاری و حمایت شما هم‌میهنان عزیز دارند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت