محمدعمر تازه متولد به دلیل آنمی بستری شده است.

محمدعمر تازه متولد به دلیل آنمی بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

محمدعمر تازه متولد به دلیل آنمی(کم خونی) در بیمارستان علی ابن ابیطالب زاهدان بستری شده است.

پدر محمدعمر خانواده را ترک کرده و در افغانستان به سر می برد و مادرش خانه دار است.

مادر با چهار فرزند خود در منزل شخصی در روستای شیرآباد زاهدان سکونت دارند و به سختی امرار معاش می کنند.

مبلغ موردنیاز برای درمان محمدعمر عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 3 روز بستری
  • درمان دارویی، تصویربرداری، آنژیوگرافی و ...

محمدعمر از اتباع افغانی می باشد و به همین دلیل تحت پوشش بیمه درمانی قرار ندارد و هزینه های درمان وی بصورت آزاد محاسبه می شود.

مادر محمدعمر قادر به تأمین هزینه درمان او نیست و چشم‌انتظار یاری و حمایت شما مهریاران عزیز می باشد.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت