محمدعلی هفت‌ماهه به دلیل تشنج بستری شده است.

محمدعلی هفت‌ماهه به دلیل تشنج بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

محمدعلی هفت‌ماهه به دلیل تب و تشنج در بیمارستان امیرالمومنین سمنان بستری شده است.

پدر محمدعلی کارگر روزمزد و مادر خانه‌دار است و میانگین درآمد ماهیانه این خانواده حدود پانصدهزار تومان می‌باشد.

پدر و مادر به همراه شش فرزند خود در منزلی استیجاری در یکی از روستاهای سمنان سکونت دارند و شرایط مالی مناسبی ندارند.

مبلغ موردنیاز برای درمان محمدعلی عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 7 روز بستری
  • درمان دارویی، تصویربرداری، اکو و ...

محمدعلی به دلیل نداشتن مدارک هویتی، تحت پوشش بیمه درمانی نمی‌باشد به همین دلیل هزینه‌های درمانی وی به صورت آزاد محاسبه شده است.

پدر و مادر محمدعلی قادر به تأمین کل هزینه درمان نیستند و برای تامین بخشی از هزینه درمان، نیاز به یاری و حمایت شما هم‌میهنان عزیز دارند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده