محمدطاها(2)هفت‌ساله به دلیل سیانوز بستری شده است.

محمدطاها(2)هفت‌ساله به دلیل سیانوز بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

محمدطاها هفت‌ساله به علت معلولیت و سیانوز(کبودی پوست ناشی از افت اکسیژن خون)در بیمارستان شهید ستاری قرچک بستری شده است.

محمدطاها که از بدو تولد مبتلا به معلولیت ذهنی بوده تحت مراقبت قرار دارد و به دلیل بی‌سرپرست بودن در مرکز بهزیستی نگهداری می‌شود.

مبلغ موردنیاز برای درمان محمدطاهای عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 3 روز بستری
  • درمان دارویی

محمدطاها تحت پوشش بیمه درمانی نمی‌باشد به همین دلیل هزینه‌های درمان وی بصورت آزاد محاسبه شده است.

محمدطاهای عزیز که هفته گذشته جهت درمان به اورژانس بیمارستان مراجعه کرده بود به دلیل حاد بودن بیماری‌اش در بخش اطفال بستری شد و برای تامین هزینه‌های درمانی به یاری و حمایت مهریاران عزیز نیازمند می‌باشد.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت