محمدطاها چهار ساله به دلیل بریدگی دست بستری شده است.

محمدطاها چهار ساله به دلیل بریدگی دست بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

محمدطاها چهارله به دلیل بریدگی دست با چاقو در بیمارستان شهید آتشدست نهبندان بستری شده است.

پدر محمدطاها به دلیل مشکلات اقتصادی در زندان به سر می برد و مادرش خانه دار است و منبع اصلی درآمد این خانواده یارانه می باشد.

این خانواده با دو فرزند خود در خانه ای استیجاری در روستایی از توابع نهبندان ساکن هستند.

مبلغ موردنیاز برای درمان محمد طاهای عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 1 روز بستری
  • عمل جراحی
  • درمان دارویی و ...

به دلیل شرایط مالی ضعیف این خانواده، پدر و مادر محمد طاها قادر به تأمین هزینه‌های درمانی او نبوده و چشم انتظار یاری هم‌میهنان عزیز می‌باشند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت