محمدطاها چهارساله به دلیل بیماری هیدرونفروز بستری شده است.

محمدطاها چهارساله به دلیل بیماری هیدرونفروز بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

محمدطاها چهارساله به دلیل بیماری هیدرونفروز(تورم کلیه)و ادرار خونی در بیمارستان امام حسین اصفهان بستری شده است و اگر به موقع درمان نشود این بیماری باعث آسیب جدی به کلیه‌های او می‌شود.

پدر رها کارگر و مادر او خانه‌دار است.

این خانواده با پنج فرزند در روستای گرموک از توابع سمیرم واقع در استان اصفهان ساکن هستند و به کمک حقوق اندک پدر امرارمعاش می‌کنند.

این خانواده توانایی تأمین و پرداخت هزینه درمان محمدطاهای عزیز را ندارند و برای درمان او به کمک شما هم‌میهنان عزیز نیاز دارند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت