محمدطاها شش‌ماهه به دلیل عفونت ریه بستری شده است.

محمدطاها شش‌ماهه به دلیل عفونت ریه بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

محمدطاها شش‌ماهه به دلیل عفونت ریه(پنومونی)و ایست تنفسی در بیمارستان دکتر کرمانشاهی کرمانشاه بستری شده است.

پدر محمدطاها در زندان بسر می‌برد و مادر که مبتلا به اختلال روانی بوده متواری شده است.

محمدطاها به همراه مادربزرگ در کرمانشاه و در اتاق کوچکی که شخصی خیر به آنها داده است زندگی می‌کنند و از طریق کمکهای اطرافیان امرارمعاش می‌کنند.

مبلغ موردنیاز برای درمان محمدطاهای عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 6 روز بستری
  • درمان دارویی، تصویربرداری و ...

مادربزرگ محمدطاها در وضعیت مالی بسیار بدی بوده و قادر به پرداخت هزینه درمان وی نیست و نیاز به یاری و حمایت شما مهریاران عزیز دارد.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت