محمدطاها تازه متولد به دلیل نارس بودن بستری شده است.

محمدطاها تازه متولد به دلیل نارس بودن بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

محمدطاها، نوزاد تازه متولد به همراه قل دیگر خود، به دلیل نارس بودن در بیمارستان شهید رحیمی خرم آباد بستری شده است وتحت مراقبت و درمان است.

پدر محمدطاها کارگر و مادر او خانه‌دار است و میانگین درآمد ماهیانه این خانواده ششصد هزار تومان می باشد.

این خانواده با چهار فرزند خود در یک منزل استیجاری در شهر پرند استان تهران سکونت دارند و از طریق اندک درآمد پدر امرارمعاش می‌کنند.

مبلغ موردنیاز برای درمان محمدطاهای عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 7 روز بستری
  • تصویربرداری، درمان دارویی و ...

این خانواده شرایط اقتصادی خوبی ندارند تا بتوانند هزینه بیمارستان را پرداخت کنند و چشم امید به یاری و حمایت هموطنان عزیز دارند تا هر دو نوزادشان به بهبودی کامل دست یابند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت