محمدطاها تازه متولد به دلیل نارسایی قلبی ریوی بستری شده است.

محمدطاها تازه متولد به دلیل نارسایی قلبی ریوی بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

محمدطاها که تازه متولد شده به دلیل نارسایی ریوی در بیمارستان شهید رحیمی خرم آباد بستری شده است.

پدر محمدطاها بیکار و معتاد می باشد و مادر خانه‌دار است.

این خانواده به همراه تنها فرزند خود در خانه ای اجاره ای در خرم آباد زندگی می کنند.

با توجه به وضعیت مالی خانواده محمدطاها، این خانواده توانایی تأمین هزینه بیمارستان را ندارند و به کمک شما هم‌میهنان عزیز نیاز دارند تا محمدطاهای عزیز سلامتی خود را به دست آورد و با بهبودی کامل به خانه بازگردد.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت