محمدطارق دوساله به دلیل سندرم نفروتیک بستری شده است.

محمدطارق دوساله به دلیل سندرم نفروتیک بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

محمدطارق دوساله به دلیل سندرم نفروتیک(دفع پروتئین از طریق کلیه)در بیمارستان دکتر شیخ مشهد بستری شده است.

محمدطارق عزیز ناهنجاری قلبی مادرزادی دارد و حدود چهار ماه است که مبتلا به بیماری کلیوی شده است.

پدر محمدطارق کارگر کشاورزی و مادر خانه‌دار است و میانگین درآمد ماهیانه خانواده هفتصدهزار تومان می‌باشد.

این خانواده به همراه دو فرزند خود در یک منزل استیجاری در روستای احمدآباد از توابع تربت جام سکونت دارند و به سختی روزگار می‌گذرانند.

مبلغ موردنیاز برای درمان محمدطارق عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 6 روز بستری
  • درمان دارویی، تصویربرداری و ...

محمدطارق از اتباع افغانی بوده و تحت پوشش بیمه درمانی نمی‌باشد به همین دلیل هزینه‌های درمان وی بصورت آزاد محاسبه شده است.

با توجه به اینکه محمدطارق از نظر جسمی دچار مشکلات و نقایص مادرزادی بوده و با توجه به وضعیت اقتصادی نامناسب این خانواده، پدر و مادر قادر به پرداخت کل هزینه درمان او نیستند و برای تامین بخشی از هزینه درمان، نیاز به یاری و حمایت شما هم‌میهنان عزیز دارند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت