محمدصدرا سیزده‌ساله به دلیل بریدگی دست بستری شده است.

محمدصدرا سیزده‌ساله به دلیل بریدگی دست بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

محمدصدرا چهارده‌ساله به دلیل بریدگی دست با شیشه در بیمارستان خاتم الانبیاء زاهدان بستری شده است.

پدر و مادر محمدصدرا در قید حیات نمی‌باشند و برادر بزرگتر کارگر است و میانگین درآمد ماهیانه خانواده ششصدهزار تومان می‌باشد.

محمدصدرا به همراه دو برادر خود در زاهدان و در یک منزل استیجاری سکونت دارند و به سختی روزگار می‌گذرانند.

مبلغ موردنیاز برای درمان محمدصدرای عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 4 روز بستری
  • عمل جراحی
  • درمان دارویی، تصویربرداری و ...

محمدصدرا از اتباع افغانی بوده و تحت پوشش بیمه درمانی نمی‌باشد به همین دلیل هزینه‌های درمان او به صورت آزاد محاسبه شده است.

برادر محمدصدرا به تنهایی قادر به تامین و پرداخت هزینه درمان وی نیست و برای درمان او نیاز به یاری و حمایت شما هم‌میهنان عزیز دارد.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده