محمدصدرا سه‌ساله به دلیل تشنج بستری شده است.

محمدصدرا سه‌ساله به دلیل تشنج بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

محمدصدرا سه‌ساله به دلیل تشنج در بیمارستان دکتر شیخ مشهد بستری شده است.

محمدصدرا مبتلا به بیماری لوکودیستروفی(یا LDs یک اختلال ژنتیکی نادر است که سلولهاي عضله در اين بيماري درگير ‌شده و اغلب به صورت مادرزادي و يا از طريق ژنتيك بروز مي‌كنند)نیز می‌باشد و حدود چهار ماه گذشته مورد عمل پیوند مغز استخوان قرار گرفته است.

پدر محمدصدرا کارگر مصالح‌فروشی و مادر خانه‌دار است و میانگین درآمد ماهیانه خانواده نهصدهزار تومان می‌باشد.

پدر و مادر به همراه تنها فرزند خود در یک منزل استیجاری در بجستان واقع در خراسان رضوی سکونت دارند و به سختی امرارمعاش می‌کنند.

مبلغ موردنیاز برای درمان محمدصدرای عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 16 روز بستری
  • درمان دارویی، تصویربرداری، اکو و ...

پدر و مادر محمدصدرا قادر به تأمین کل هزینه درمان او نمی‌باشند و جهت تامین بخشی از هزینه درمان فرزندشان نیاز به حمایت و یاری شما مهریاران عزیز دارند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت