محمدصالح(2) یک‌ساله به دلیل بیماری قلبی بستری شده است.

محمدصالح(2) یک‌ساله به دلیل بیماری قلبی بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

محمدصالح یک‌ساله به دلیل بیماری قلبی(نقص قلبی مادرزادی یا TF)در بیمارستان علی‌ابن‌ابیطالب زاهدان بستری شده است.

پدر محمدصالح به دلیل بیماری MS بیکار است و مادر خانه‌دار است.

پدر و مادر به همراه هشت فرزند خود در منزل پدری در روستای بامری جهانتیغ از توابع زابل سکونت دارند و از طریق دریافت یارانه امرارمعاش می‌کنند.

مبلغ موردنیاز برای درمان محمدصالح عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 9 روز بستری
  • درمان دارویی، تصویربرداری و ...

محمدصالح عزیز که در هشت ماه گذشته نیز به دلیل عفونت ریه در بیمارستان بستری شده بود و به کمک حس مهر و مهریاران حس مهر ترخیص شده بود؛ اکنون به دلیل بیماری TF بستری شده و خانواده وی به دلیل شرایط اقتصادی ضعیفی که دارند قادر به تأمین هزینه‌های درمانی او نبوده و چشم انتظار یاری هم‌میهنان عزیز می‌باشند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

 

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت