محمدسینا تازه‌متولد به دلیل نارس بودن بستری شده است.

محمدسینا تازه‌متولد به دلیل نارس بودن بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

محمدسینا تازه‌متولد به دلیل نارس بودن در بیمارستان امام جعفر صادق میبد بستری شده است.

پدر و مادر محمدسینا به دلیل اعتیاد توانایی کار کردن ندارند و تنها منبع درآمد خانواده یارانه می باشد.

پدر و مادر به همراه چهار فرزند خود در منزل مادربزرگ در ابرکوه یزد سکونت دارند و از نظر مالی بسیار در مضیقه هستند.

مبلغ موردنیاز برای درمان محمدسینای عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 8 روز بستری
  • درمان دارویی، تصویربرداری و ...

پدر و مادر توانایی پرداخت هزینه بیمارستان را ندارند و برای درمان فرزندشان نیاز به یاری و حمایت شما هم‌میهنان عزیز دارند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت