محمدسلطان یک‌ماهه به دلیل عفونت ریه بستری شده است.

محمدسلطان یک‌ماهه به دلیل عفونت ریه بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

محمدسلطان یک‌ماهه به دلیل عفونت ریه(پنومونی)در بیمارستان شهید صدوقی یزد بستری شده است.

پدر محمدسلطان کارگر و مادر خانه‌دار است و میانگین درآمد ماهیانه خانواده ششصدهزار تومان می‌باشد.

محمدسلطان به همراه پدر و مادر خود در منزلی استیجاری در یزد سکونت دارند و شرایط مالی مناسبی ندارند.

مبلغ موردنیاز برای درمان محمدسلطان عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 8 روز بستری
  • درمان دارویی، تصویربرداری و ...

محمدسلطان از اتباع افغانی بوده و تحت پوشش بیمه درمانی نمی‌باشد به همین دلیل هزینه‌های درمان وی به صورت آزاد محاسبه شده است.

با توجه به وضعیت اقتصادی ضعیف این خانواده، پدر و مادر محمدسلطان توانایی تأمین هزینه درمان وی را ندارند و برای درمان تنها فرزندشان، نیاز به یاری و حمایت شما هم‌میهنان عزیز دارند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده