محمدسبحان یک ساله به دلیل سرماخوردگی بستری شده است.

محمدسبحان یک ساله به دلیل سرماخوردگی بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

محمدسبحان یک ساله به دلیل سرماخوردگی در بیمارستان ولیعصر دره‌شهر بستری شده است.

پدر محمدسبحان کارگر و مادر خانه‌دار است و میانگین درآمد ماهیانه این خانواده سیصدهزار تومان می‌باشد.

این خانواده به همراه تنها فرزند خود در منزل پدری در یکی از روستاهای دره‌شهر ایلام سکونت دارند و به سختی روزگار می‌گذرانند.

مبلغ موردنیاز برای درمان محمدسبحان عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 4 روز بستری
  • درمان دارویی و ...

با توجه به شرایط مالی ضعیف این خانواده، پدر و مادر محمدسبحان قادر به پرداخت هزینه درمان او نیستند و چشم‌انتظار یاری شما هم‌میهنان عزیز می‌باشند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

 

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده