محمدسبحان یک ساله به دلیل اسهال و استفراغ بستری شده است.

محمدسبحان یک ساله به دلیل اسهال و استفراغ بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

محمدسبحان یک ساله به دلیل اسهال و استفراغ در بیمارستان شهید بهشتی تفت بستری شده است.

پدر محمدسبحان کارگر و مادر خانه‌دار است و میانگین درآمد ماهیانه این خانواده هفتصدهزار تومان می‌باشد.

این خانواده به همراه سه فرزند خود در منزلی استیجاری در شهرستان تفت استان یزد سکونت دارند.

مبلغ موردنیاز برای درمان محمدسبحان عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 4 روز بستری
  • درمان دارویی و ...

محمدسبحان از اتباع افغانی می‌باشد و تحت پوشش بیمه درمانی نمی‌باشد به همین دلیل هزینه‌های درمان وی بصورت آزاد محاسبه می‌شود.

با توجه به شرایط مالی ضعیف این خانواده، پدر و مادر محمدسبحان قادر به پرداخت هزینه درمان او نیستند و چشم‌انتظار یاری شما هم‌میهنان عزیز می‌باشند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

 

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت