محمدزبیر یک‌ماهه به دلیل ضعف و بیحالی بستری شده است.

محمدزبیر یک‌ماهه به دلیل ضعف و بیحالی بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

محمدزبیر یک‌ماهه به دلیل ضعف و بیحالی و کاهش وزن در بیمارستان شهیدصدوقی یزد بستری شده است.

پدر محمدزبیر معتاد و بیکار است و مادر از طریق نظافت منازل بخشی از هزینه‌های زندگی را تامین می‌کند و درآمد وی روزانه سی هزار تومان می‌باشد.

پدر و مادر به همراه دو فرزند خود در یک منزل استیجاری در یکی از روستاهای سیرجان سکونت دارند و به سختی روزگار می‌گذرانند.

مبلغ موردنیاز برای درمان محمدزبیر عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 3 روز بستری
  • درمان دارویی، تصویربرداری، نوار قلب و ...

محمدزبیر از اتباع افغانی بوده و تحت پوشش بیمه درمانی نمی‌باشد به همین دلیل هزینه‌های درمان وی بصورت آزاد محاسبه شده است.

مادر محمدزبیر به تنهایی قادر به پرداخت کل هزینه درمان وی نیست و جهت تامین بخشی از هزینه‌های درمان، نیاز به یاری و حمایت شما هم‌میهنان عزیز دارد.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده