محمدرضا یک‌ساله به دلیل بیماری گاستروانتریت بستری شده است.

محمدرضا یک‌ساله به دلیل بیماری گاستروانتریت بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

محمدرضا یک‌ساله به دلیل بیماری گاستروانتریت(التهاب روده)در بیمارستان علی ابن ابیطالب زاهدان بستری شده است.

محمدرضا علاوه بر این بیماری، دچار التهاب غدد لنفاوی نیز شده است.

پدر محمدرضا کارگر و مادر خانه‌دار است.

این خانواده به همراه تنها فرزندشان در یک منزل استیجاری در یکی از روستاهای اطراف زابل سکونت دارند و از طریق دریافت یارانه و دریافتی اندک پدر امرارمعاش می‌نمایند.

این خانواده شرایط مالی بسیار ضعیفی دارند و نمی‌توانند هزینه درمان فرزندشان را تأمین کنند و نیاز به یاری هم‌میهنان عزیز دارند تا محدرضای عزیز بتواند به زودی سلامتی خود را به دست آورد.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت