محمدرضا پانزده‌ساله به دلیل عفونت ریه بستری شده است.

محمدرضا پانزده‌ساله به دلیل عفونت ریه بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

محمدرضا پانزده‌ساله به دلیل عفونت ریه(پنومونی)در بیمارستان رازی اهواز بستری شده است.

پدر محمدرضا معتاد و بیکار است و مادر خانه‌دار است.

پدر و مادر به همراه چهار فرزند خود در منزل پدربزرگ در اهواز سکونت دارند و به کمک دریافت یارانه امرارمعاش می‌کنند.

مبلغ موردنیاز برای درمان محمدرضای عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 5 روز بستری
  • درمان دارویی، تصویربرداری و ...

با توجه به شرایط مالی ضعیف این خانواده و عدم توانایی پرداخت حق بیمه، محمدرضا تحت پوشش بیمه درمانی نمی‌باشد به همین دلیل هزینه‌های درمان وی بصورت آزاد محاسبه شده است.

پدر و مادر محمدرضا قادر به پرداخت هزینه درمان فرزندشان نیستند و برای درمان وی، نیاز به یاری و همراهی شما هموطنان عزیز دارند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده