محمدرضا سه‌ساله به دلیل مسمومیت بستری شده است.

محمدرضا سه‌ساله به دلیل مسمومیت بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

محمدرضا سه‌ساله به دلیل مصرف اشتباهی دارو دچار مسمومیت شده و در بیمارستان امام سجاد یاسوج بستری شده است.

پدر محمدرضا کارگر فصلی و مادر خانه‌دار است و میانگین درآمد ماهیانه خانواده یک میلیون و چهارصدهزار تومان می‌باشد.

این خانواده به همراه سه فرزند خود در یک منزل استیجاری در یکی از روستاهای یاسوج سکونت دارند و به سختی امرارمعاش می‌کنند.

مبلغ موردنیاز برای درمان محمدرضای عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 8 روز بستری
  • درمان دارویی، تصویربرداری، نوار قلب و ...

با توجه به فصلی بودن کار پدر خانواده، وی شرایط مالی خوبی ندارد و قادر به تامین کل هزینه درمان فرزندش نمی‌باشد و جهت تامین بخشی از هزینه درمان نیاز به یاری و همراهی شما هموطنان عزیز دارد.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت