محمدرضا دو ماهه به دلیل بیماری قلبی بستری شده است.

محمدرضا دو ماهه به دلیل بیماری قلبی بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

محمدرضا دو ماهه به دلیل بیماری قلبی در بیمارستان شهید چمران اصفهان بستری شده است.

پدر محمدرضا کارگر و مادر خانه‌دار است و میانگین درآمد ماهیانه خانواده هشتصد هزار تومان می‌باشد.

این خانواده به همراه سه فرزند خود در منزل پدری در خوزستان سکونت دارند.

مبلغ موردنیاز برای درمان محمدرضا عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 1 روز بستری
  • درمان دارویی، و ...

پدر و مادر محمدرضا قادر به تامین هزینه درمان او نیستند و نیاز به یاری و حمایت شما هم‌میهنان عزیز دارند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت