محمدرضا تازه‌متولد به دلیل تب بستری شده است.

محمدرضا تازه‌متولد به دلیل تب بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

محمدرضا تازه‌متولد به دلیل تب و استفراغ در بیمارستان شهید ستاری قرچک بستری شده است.

پدر محمدرضا در زندان بسر می‌برد و مادر به همراه دو فرزند خود در یکی از روستاهای قرچک و در منزلی استیجاری سکونت دارند و یارانه تنها منبع درآمد خانواده می‌باشد.

مبلغ موردنیاز برای درمان محمدرضای عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 3 روز بستری
  • درمان دارویی، تصویربرداری و ...

با توجه به شرایط مالی ضعیف این خانواده و عدم توانایی پرداخت حق بیمه، محمدرضا تحت پوشش بیمه درمانی نمی‌باشد به همین دلیل هزینه‌های درمان وی بصورت آزاد محاسبه شده است.

مادر محمدرضا قادر به پرداخت هزینه درمان فرزندش نیست و برای درمان وی، نیاز به یاری و همراهی شما هموطنان عزیز دارد.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده