محمدرادین یک‌ساله به دلیل عفونت ریه بستری شده است.

محمدرادین یک‌ساله به دلیل عفونت ریه بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

محمدرادین یک‌ساله به دلیل عفونت ریه(پنومونی)در بیمارستان شهید بهشتی تفت بستری شده است.

پدر محمدرادین کارگر ساختمان و مادر خانه‌دار است و میانگین درآمد ماهیانه خانواده حدود یک‌میلیون و پانصدهزار تومان می‌باشد.

این خانواده به همراه تنها فرزند خود در یزد و در منزلی استیجاری سکونت دارند.

مبلغ موردنیاز برای درمان محمدرادین عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 7 روز بستری
  • درمان دارویی و ...

محمدرادین از اتباع افغانی بوده و تحت پوشش بیمه درمانی نمی‌باشد به همین دلیل هزینه‌های درمان وی بصورت آزاد محاسبه شده است.

پدر و مادر محمدرادین قادر به پرداخت هزینه درمان او نیستند و جهت تامین هزینه‌های درمان وی، نیاز به یاری و حمایت شما هم‌میهنان عزیز دارند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده