محمدحسین(2)نه‌ساله به دلیل مشکوک بودن به کرونا بستری شده است.

محمدحسین(2)نه‌ساله به دلیل مشکوک بودن به کرونا بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

محمدحسین نه‌ساله به دلیل مشکوک بودن به کرونا و تب در بیمارستان دکتر شیخ مشهد بستری شده است.

پدر محمدحسین مدت چهار سال است که به دلیل بیماری قادر به کار کردن نیست و مادر کارگر منازل است و میانگین درآمد ماهیانه خانواده چهارصدهزار تومان می‌باشد.

پدر و مادر به همراه دو فرزند خود در منزل پدری در مشهد سکونت دارند و به سختی روزگار می‌گذرانند.

مبلغ موردنیاز برای درمان محمدحسین عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 2 روز بستری
  • درمان دارویی، هزینه آزمایشگاه و ...

محمدحسین که هفت ماه گذشته به دلیل افت پلاکت خون در بیمارستان بستری شده بود و به کمک حس مهر و مهریاران عزیز ترخیص شده بود، برای دومین بار نیز بستری شده و پدر و مادر وی قادر به تامین هزینه‌های درمانی وی نبوده و برای تامین بخشی از هزینه درمان فرزندشان نیاز به یاری و همراهی شما هم‌میهنان عزیز دارند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • پذیرش و بستری بیمار در بیمارستان
  • ترخیص بیمار از بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت
سلام چطور میتونم کمکتون کنم؟ بستن

حس مهر ، اثر گذار باشیم

ارسال پیام
تماس با ما