محمدحسین هفت‌ساله به دلیل یبوست بستری شده است.

محمدحسین هفت‌ساله به دلیل یبوست بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

محمدحسین هفت‌ساله به دلیل یبوست در بیمارستان کودکان ابوذر اهواز بستری شده است.

محمدحسین عزیز دچار معلولیت ذهنی و جسمی نیز می‌باشد و بایستی همواره تحت مراقبت باشد.

پدر محمدحسین کارگر نجاری و مادر خانه‌دار است و میانگین درآمد ماهیانه خانواده یک‌ میلیون و هشتصد هزار تومان می‌باشد.

پدر و مادر با سه فرزند خود و به همراه عمو که ناشنوا می‌باشد در منزل شخصی قدیمی در اهواز سکونت دارند.

مبلغ موردنیاز برای درمان محمدحسین عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 21 روز بستری
  • درمان دارویی، تصویربرداری و ...

با توجه به طولانی شدن مدت درمان و هزینه بالای درمان، پدر و مادر محمدحسین قادر به تأمین و پرداخت کل هزینه درمان نمی‌باشند و جهت تامین بخشی از هزینه درمان، نیاز به یاری و همراهی شما مهریاران عزیز دارند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده