محمدحسن یک‌ماهه به دلیل افت پلاکت بستری شده است.

محمدحسن یک‌ماهه به دلیل افت پلاکت بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

محمدحسن یک‌ماهه به دلیل افت پلاکت(ITP)در بیمارستان بوعلی ساری بستری شده است.

پدر محمدحسن کارگر و مادر خانه‌دار است و میانگین درآمد ماهیانه خانواده نهصدهزار تومان می‌باشد.

پدر و مادر به همراه دو فرزند خود در منزل شخصی در یکی از روستاهای نوشهر سکونت دارند.

مبلغ موردنیاز برای درمان محمدحسن عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 19 روز بستری
  • درمان دارویی، تصویربرداری و ...

پدر و مادر محمدحسن قادر به تامین هزینه‌های درمان وی نمی‌باشند و برای درمان فرزندشان، نیاز به یاری شما هم‌میهنان عزیز دارند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده