محمدحسن قل1 تازه‌‌متولد به دلیل نارس بودن بستری شده است.

محمدحسن قل1 تازه‌‌متولد به دلیل نارس بودن بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

محمدحسن قل اول تازه‌‌متولد به همراه قل دیگر خود، به دلیل نارس بودن در بیمارستان 12 فروردین کهنوج بستری شده است.

پدر محمدحسن کارگر و مادر معلم است و میانگین درآمد ماهیانه این خانواده ده‌میلیون تومان می‌باشد. 

پدر و مادر با دو فرزند خود در منزل شخصی در یکی از روستاهای کهنوج سکونت دارند و به سختی امرارمعاش می‌کنند. 

مبلغ موردنیاز برای درمان محمدحسن مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 9 روز بستری
  • درمان دارویی، تصویربرداری، هزینه آزمایشگاه و ...

پدر و مادر محمدحسن قادر به پرداخت کل هزینه درمان وی نیستند و نیاز به یاری و حمایت شما هم‌میهنان عزیز دارند تا هر دو فرزندشان با بهبودی از بیمارستان ترخیص شوند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • پذیرش و بستری بیمار در بیمارستان
  • ترخیص بیمار از بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
سلام چطور میتونم کمکتون کنم؟ بستن

حس مهر ، اثر گذار باشیم

ارسال پیام
تماس با ما